978-5-906859-79-2
http://ebooks.dom-knigi.net/favicon.ico
Илаһи бүләкләр
Учебная литература
Кулыгыздагы китап сезгә дөрес итеп тәһарәт алырга, намаз кылырга һәм кайбер коръәни аять-догаларны өйрәнүдә ярдәмче булыр. Шулай ук әлеге китапта сез ислам тәгълиматы мәдәни нигезләренең кыскача бирелешен табып, ислам тарихында булып үткән мөһим вакыйгалар, пәйгамбәребез, бөек имамнар тормышыннан гыйбрәтле һәм хикмәтле хикәяләр белән танышырсыз.
https://cv9.litres.ru/pub/c/cover/31729897.jpg

Илаһи бүләкләр

Сәед Кәмрани

Жанр: Учебная литература

5990 руб.

Кулыгыздагы китап сезгә дөрес итеп тәһарәт алырга, намаз кылырга һәм кайбер коръәни аять-догаларны өйрәнүдә ярдәмче булыр. Шулай ук әлеге китапта сез ислам тәгълиматы мәдәни нигезләренең кыскача бирелешен табып, ислам тарихында булып үткән мөһим вакыйгалар, пәйгамбәребез, бөек имамнар тормышыннан гыйбрәтле һәм хикмәтле хикәяләр белән танышырсыз.

Тип издания:Книга
ISBN:978-5-906859-79-2
Возрастные ограничения:12+

Другие книги из этого жанра